Amgylchedd a Chynaladwyaeth

Fel cwmni ac unigolion mae JHGD & Associates yn ymdrechu i gyflawni’r canlynol:

 • Lleihau gwastraff drwy werthuso y modd yr ydym yn gweithio a sicrhau ein bod mor effeithlon â phosib.
 • Lleihau llygredd gwenwynig drwy ateb ein gofynion egni a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a cherbydau busnes yn y modd mwyaf pwrpasol.
 • Hybu ailgylchu yn fewnol ac ymysg cleientiaid a chyflenwyr.
 • Defnyddio’r ffôn a’r rhyngrwyd yn effeithiol er mwyn rheoli ein perthynas gyda chleientiaid a chyflenwyr ac er mwyn osgoi teithio diangen.
 • Ateb neu fynd tu hwnt i holl ofynion y deddfwriaethau amgylcheddol sy’n berthnasol i’r cwmni.
 • Defnyddio rhaglen awdurdodedig er mwyn gwenud yn iawn am y nwyon tˆy gwydr a gynhyrchir o ganlyniad i’n gweithgareddau.

Dylunio

 • Hunaniaeth Brand
 • Rhaglenni Dylunio
 • Ymgyrchoedd
 • Strategaeth Brand
 • Y We

Digidol

 • Y We
 • Ymgyrchoedd
 • Systemau Rheoli Cynnwys a Chreu Gwefannau
 • Cyfryngau Cymdeithasol a Rhyngweithiol
 • iPhone

Gwasanaethau

 • Ysgrifennu
 • Cyfieithu
 • Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Ffilm
 • Rhaglenni Dogfen