Hygyrchedd

Mae JHGD & Associates yn ymrwymo i ddarparu gwefan sydd o fewn cyrraedd i’r gynulleidfa ehangaf bosib, dim ots beth yw’r dechnoleg na’r gallu.

Rydym yn gweithio i gynyddu hygyrchedd a defnyddioldeb ein gwefan ac wrth wneud hynny, yn glynu wrth nifer o’r safonau a’r canllawiau sydd ar gael.

Menter Hygyrchedd y We

Mae’r wefan hon yn ymdrechu i gydymffurfio â lefel 2 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 1.0 y Consortiwm Gwe Fyd-Eang (W3C).

Mae’r canllawiau hyn yn esbonio sut i greu cynnwys gwe ar gyfer pobl ag anabledd. Bydd cydymffurfio â’r canllawiau hyn yn cyfrannu tuag at greu gwe sy’n hawdd i bawb ei defnyddio.

Safonau W3C

Mae’r wefan hon wedi ei chreu yn ufudd i gôd ac i ateb safonau y W3C ar gyfer XHTML a CSS. Arddangosir y wefan hon yn iawn mewn porwyr presennol ac mae defnyddio côd XHTML/CSS sy’n ufudd i safonau yn golygu y bydd porwyr newydd yn ei arddangos yn gywir hefyd.

Eithriadau

Tra bod JHGD & Associates yn ymdrechu i lynu at y canllawiau a’r safonau arferol sydd ynghlwm wrth hygyrchedd a defnyddioldeb, nid yw bob tro’n bosib gwneud hyn ym mhob rhan o’r wefan.

Serch hyn, rydym wastad yn chwilio am ffyrdd i sicrhau fod pob rhan o’r wefan yn cyrraedd yr un lefel o hygyrchedd cyflawn. Yn y cyfamser, os cewch chi unrhyw drafferth wrth ymweld â gwefan JHGD & Associates, cysylltwch â ni drwy ebostio .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Dylunio

 • Hunaniaeth Brand
 • Rhaglenni Dylunio
 • Ymgyrchoedd
 • Strategaeth Brand
 • Y We

Digidol

 • Y We
 • Ymgyrchoedd
 • Systemau Rheoli Cynnwys a Chreu Gwefannau
 • Cyfryngau Cymdeithasol a Rhyngweithiol
 • iPhone

Gwasanaethau

 • Ysgrifennu
 • Cyfieithu
 • Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Ffilm
 • Rhaglenni Dogfen