Ystyriaethau Deallus. Syniadau Ffres. Effeithiolrwydd Dylunio.

Rydym yn darparu syniadau strategol a chreadigol ar draws pob cyfrwng. Yn gweithio ar frandio a cyfathrebiadau brandio gyda chwmnïau a sefydliadau mawr a bach.

Welsh Assembly Government – Seren Magazine Portfolio example image

Llywodraeth Cynulliad Cymru – Cylchgrawn Seren: Dylunio golygyddol, Arlunio

Network Rail Portfolio example image

Network Rail: Cyfathrebiadau mewnol

Network Rail Portfolio example image

Network Rail: Ymgyrchoedd, Rhaglen ddylunio, Ysgrifennu

Cyclemart Portfolio example image

Cyclemart: Ailfrandio

Cyclemart Portfolio example image

Cyclemart: Brand, Rhaglen ddylunio, y We, Dillad

Welsh Assembly Government Portfolio example image

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Gwobrau Bwyd a Diod Cymru y Gwir Flas

Welsh Assembly Government – Wales the True Taste Food & Drink Awards Portfolio example image

Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Gwobrau Bwyd a Diod Cymru y Gwir Flas: Rhaglen ddylunio, Canllawiau brandio y Gwobrau, Dylunio ar gyfer arddangosfeydd, Dylunio Gwe

Nuon – Pen y Cymoedd Wind Energy Project Portfolio example image

Nuon – Prosiect Ynni Gwynt Pen y Cymoedd: Brand, Canllawiau brand, Rhaglen ddylunio, Arlunio, Creu a dylunio ar gyfer y We

Breast Cancer Care Portfolio example image

Breast Cancer Care: Dylunio, Ymgyrchoedd, Hysbysebu, Ysgrifennu

UCAC Portfolio example image

UCAC: Ailfrandio, Rhaglen ddylunio, Canllawiau brand, Dylunio ar gyfer arddangosfeydd

Community Housing Cymru Portfolio example image

Cartrefi Cymunedol Cymru: Creu a dylunio ar gyfer y We

Royal Horticultural Society Portfolio example image

Royal Horticultural Society: Dylunio golygyddol

CREW Portfolio example image

CREW: Brand, Canllawiau brandio, Rhaglen ddylunio, Creu a dylunio ar gyfer y We, Dylunio ar gyfer arddangosfeydd, Nwyddau

Wales Literature Exchange Portfolio example image

Cyfnewidfa Lên Cymru: Ailfrandio

Wales Literature Exchange Portfolio example image

Cyfnewidfa Lên Cymru: Brand, Canllawiau brand, Rhaglen ddylunio, Dylunio ar gyfer arddangosfeydd

SSE Renewables Portfolio example image

SSE Renewables: Creu a dylunio ar gyfer y We

Profiad

a selection of various logos from companies that JHGD has worked with

Dylunio

 • Hunaniaeth Brand
 • Rhaglenni Dylunio
 • Ymgyrchoedd
 • Strategaeth Brand
 • Y We

Digidol

 • Y We
 • Ymgyrchoedd
 • Systemau Rheoli Cynnwys a Chreu Gwefannau
 • Cyfryngau Cymdeithasol a Rhyngweithiol
 • iPhone

Gwasanaethau

 • Ysgrifennu
 • Cyfieithu
 • Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Ffilm
 • Rhaglenni Dogfen